Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

FOTO CABECERA WEB.png

Eventos


Nov
10
8:00 pm20:00

Son compatibles ciencia e fe?

O cuarto e derradeiro debate de Regueifas de Ciencia en 2016 terá lugar o xoves 10 de novembro en Santiago de Compostela.

Como son os debates de Regueifas de Ciencia? A organización dos debates manterá unha postura imparcial e propón un formato moi coñecido: o debate tipo Oxford. Catro relatores, dous que defienden unha postura e outros dous que defienden a contraria: dous equipos, un moderador, un punto de partida e tempos controlados.

Neste caso, los relatores serán:

  • No bando do SI: Fernando Sánchez Dragó con Emili Marlés Romeu
  • No bando do NON: Antonio Martínez Ron y Juan Ignacio Pérez Iñako.
Sep
21
8:00 pm20:00

ESTÁ XUSTIFICADO O USO DE ANIMAIS EN EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA? VOLVE REGUEIFAS DE CIENCIA

  • Facultade de Comunicación USC

O terceiro debate de Regueifas de Ciencia terá lugar o mércores 21 de setembro en Santiago de Compostela.

Como son os debates de Regueifas de Ciencia? A organización dos debates manterá unha postura imparcial e propón un formato moi coñecido: os debates "tipo Oxford". Catro relatores, dous defenderán a postura a favor e outros dous defenderán a contraria:  dous equipos, un moderador, un punto de partida e tempos controlados. 

Neste caso, os relatores serán: 

  • O equipo a favor da experimentación animal está formado por Fernando Savater (filósofo) e Emma Sánchez (EARA, Asociación Europea para a Investiagación con Animais). O equipo en contra está formado por Óscar Horta (filósofo, profesor na Universidade de Santiago de Compostela) e Eze Paez (avogado, Centre for Animal Ethics da Universidade Pompeu Fabra).
Jun
10
8:00 pm20:00

Débese cambiar o fuso horario en España?

  • Facultade de Comunicación USC

O segundo debate de Regueifas de Ciencia terá lugar o venres 10 de xuño en Santiago de Compostela.

Como son os debates de Regueifas de Ciencia? A organización dos debates manterá unha postura imparcial e propón un formato moi coñecido: os debates "tipo Oxford". Catro relatores, dous defenderán a postura a favor e outros dous defenderán a contraria:  dous equipos, un moderador, un punto de partida e tempos controlados. 

Neste caso, os relatores serán: Francisco Jorquera (Portavoz do Grupo Parlamentario do BNG no Parlamento de Galicia) e José María Fernández-Crehuet (Coordinador Internacional de ARHOE e Profesor Doctor Internacional de Economía e Empresa na UDMA) no bando do si. E no bando do non: Jorge Mira (Catedrático Dpto de Fïsica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela e Divulgador Científico) e José María Martín Olalla (Profesor de Física da Universidade de Sevilla).

 

 

Apr
8
8:00 pm20:00

Son os transxénicos unha opción válida e segura?

  • Facultade de Comunicación, USC
Debate-regueifas-transxenicos

O primeiro debate de Regueifas de Ciencia terá lugar o venres 8 de abril en Santiago de Compostela.

Como son os debates de Regueifas de Ciencia? A organización dos debates manterá unha postura imparcial e propón un formato moi coñecido: os debates "tipo Oxford". Catro relatores, dous defenderán a postura a favor e outros dous defenderán a contraria:  dous equipos, un moderador, un punto de partida e tempos controlados. 

Neste caso, os relatores serán: Blanca Ruibal (Amigos da Terra), José Luis Yela (Universidade de Castilla La Mancha), JM Mulet (Universidade Politécnica de Valencia) e Francisco García Olmedo (Universidade Politécnica de Madrid)