Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Boa acollida ao anuncio de Regueifas de ciencia

Leonor Parcero

 

Dende que o pasado luns fora anunciado o comezo da iniciativa Regueifas de Ciencia en medios sociais, o proxecto ten recibido a atención de diversos medios de comunicación (nun par de días, o mércores 6 terá lugar a rolda de prensa presentación) e ao mesmo tempo está sendo moi ben recibida nas canles nas que  está presente: Facebook e Twitter, onde o debate xa comezou entre persoas dunha e outra postura.

É precisamente ese debate, informado, intelixente e axustado ás boas maneiras entre as partes, o que se busca principalmente dende Regueifas, así que agardamos que siga así.

Compartimos este anaco do programa Efervesciencia, da Radio Galega, no que se da un pequeno adianto do debate: aparecen os relatores presentándose e tamén a organizadora, Laura Sánchez.