Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Son as redes sociais un avance para a nosa sociedade? — Final do concurso de debate escolar Regueifiñas'18

  • Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (map)
Redes Sociais.jpg

A final do concurso de debate escolar Regueifiñas 18 terá lugar o venres 22 de marzo ás 18.30 h no salón de actos da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela e a entrada será libre ata completar aforo.

Hai quen considera a aparición das redes sociais coma o invento do siglo. Un avance que cambiou o paradigma das relacións persoais, unha ferramenta de comunicación global impensable ata fai uns anos capaz de conectar e mobilizar á xente de todo o planeta para facer un mundo mellor. Pero, é ouro todo o que reluce? Existe a privacidade nas redes sociais? É etico o uso que fan as corporacións empresariais dos nosos datos? Nos axudan a estar máis informados, ou nos desinforman?

O equipo que defenderá que as redes sociais son un avance para a nosa sociedade está composto por:

  • María Manuela Gómez e Andrea Iglesias, alumnas de 1º de Bacharelato do IES Rosalía de Castro de Santiago .

Mentras que defendendo o contrario estarán

  • Beatriz Rodríguez e Antón del Río, alumnos de 3º de ESO do Compañía de María de Ferrol.

Mesa de trabajo 4PMCM_Logo.png