Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

vídeos

 

 


11 de marzo de 2019

ESTÁ XUSTIFICADA A MALA SONA DO EUCALIPTO?

#Regueifas12


 

29 de novembro de 2018

DEBE SER LEGALIZADA A EUTANASIA?

#Regueifas11


 

22 de outubro de 2018

TEÑEN AS DIFERENZAS DE XÉNERO UNHA BASE BIOLÓXICA?

#Regueifas10


 

27 de setembro de 2018

É a enerxía nuclear unha opción válida e segura?

#Regueifas9


 

Debate 14 de decembro de 2017

Debemos permitir a modificación xenética en embRións humanos?

#REGUEIFAS8

 

 
 

Debate 7 de novembro de 2017

Debería a ciencia axudarnos a vivir para sempre?

#Regueifas7


 
 

Debate 1 de xuño de 2017

Debemos priorizar a seguridade fronte á privacidade dixital?

Parte 1 e parte 2

#Regueifas6


 
 

Debate 28 de marzo de 2017

Promove a industria unha alimentación sa?

(Parte 1 e Parte 2)

#Regueifas5


 

 

 

 

Debate 10 de novembro de 2016

SON COMPATIBLES CIENCIA E FE?

#Regueifas4


 

 

Debate 21 de setembro de 2016

ESTÁ XUSTIFICADO O USO DE ANIMAIS EN EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA?

#Regueifas3


 

 

Debate 10 de xuño de 2016

DÉBESE CAMBIAR O FUSO HORARIO DE ESPAÑA?

#Regueifas2


 

 

 

Debate 8 abril de 2016.

Son os trasnxénicos unha opción válida e segura?

#Regueifas1