Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Xornal_novas_Regueifas_18.png

Blog

- Margarita Boladeras Cucurella -

Leonor Parcero

Margarita_Boladeras_Regueifas.JPG

Margarita Boladeras é catedrática emérita de Filosofía Moral e Política da Universidade de Barcelona, especializada en temas de filosofía contemporánea e en cuestións de filosofía da ciencia, ética e bioética. Foi decana e vicedecana da Facultade de Filosofía da Universidade de Barcelona e dirixiu varios proxectos de investigación sobre problemas da súa competencia.

Desde 1995 é vogal do Comité de Bioética de Cataluña e foi codirectora do estudo sobre a práctica da eutanasia e o suicidio asistido, publicado en 2006; é tamén membro da Comisión de Bioética da Universidade de Barcelona. Forma parte do Consello de Redacción da revista Ágora da Universidade de Santiago de Compostela e do Consello Asesor da revista MUSAS. Revista de investigación en Muller, Saúde e Sociedade (Universidade de Barcelona).

Foi membro do European Network for Life Sciences, Health and the Courts (2004-2008), directora adxunta da revísta Humanidades Médicas (2002-2004) e membro do xurado dos premios e bolsas da Fundación Víctor Grífols i Lucas para o desenvolvemento da Bioética (de 1999 a 2016).

Ademais de numerosos artigos, publicou 17 libros como autora ou editora, entre os que destacan: El derecho a no sufrir. Argumentos para la legalización de la eutanasia, Barcelona: Los libros del lince, 2009; Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Madrid: Tecnos, 1996; El impacto de la tecnociencia en el mundo humano, Madrid: Tecnos, 2013, versión francesa: Parlons bioéthique, Québec: Presses de l’Université Laval y París: Hermann Éditeurs, 2017; Jocs de vida. Reflexions sobre la cultura i la condició humana, Barcelona: Edicions 62, 1990, premio de ensaio do Ateneo Barcelonés.

- Isabel Blanco Domínguez -

Leonor Parcero

Isabel_Blanco.png

Isabel Blanco é Licenciada en Medicina, Especialista en Xinecología e Obstetricia e Máster de Medicina Tropical e Saúde Internacional.

A súa actividade laboral desenvolveuse en exclusiva na Sanidade Pública, no Hospital Xeral e no Álvaro Cunqueiro de Vigo até a súa xubilación.

Paralelamente, participou en proxectos de Cooperación Internacional con ONG´s (Médicos do Mundo, Médicos Sen Fronteiras... ) en diferentes países como Nicaragua, Sahara, Mauritania, Angola, Congo, RCA, Mozambique ou Madagascar.

Realizou voluntariado social en defensa dos dereitos de saúde sexual e reprodutiva e de xénero con diversas asociacións veciñais, de mulleres, sindicatos e en Médicos Do Mundo (na redución de danos con persoas en situación de prostitución).

Pertence á Xunta directiva de Defensa a Morrer Dignamente de Galicia dende 2018

- Jacinto Bátiz Cantera -

Leonor Parcero

Jacinto_Batiz_Regueifas.JPEG

Jacinto Bátiz é actualmente Director do Instituto para Cuidar Mejor do Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, onde tamén foi Xefe da área de Coidados Paliativos desde 1993 até 2017.

É Especialista Universitario en Coidados Paliativos pola Universidade do País Vasco e máster en Coidados Paliativos e tratamento de soporte do enfermo con cancro pola Universidade Autónoma de Madrid, Experto en Ética e Deontología Médica pola Fundación Ortega e Gasset Gregorio Marañón e OMC, Secretario da Comisión Central de Deontología da Organización Médica Colexial de España (OMC), membro do Observatorio Atención Médica al final de la Vida da OMC, presidente da Sección de Coidados Paliativos da academia de Ciencias Médica de Bilbao, asesor como experto na elaboración das Leis Autonómicas sobre a atención ao final da vida (País Vasco e Illas Baleares) e vogal da Comisión de Seguimento do Plan de Coidados Paliativos dentro do Consello Asesor sobre Cancro en Euskadi do Departamento de Saúde do Goberno Vasco.

É ademais profesor convidado en posgraos de Coidados Paliativos e Ética Médica ao final da vida nas seguintes Universidades: Sevilla, Autónoma de Madrid, Pontificia de Comillas, País Vasco, Deusto e Nebrija e coautor da Guía Ética en Coidados Paliativos.

Pertence á Fundación Ciencias da Saúde e é Autor de numerosos artigos de opinión sobre aspectos éticos no final da vida.

Información relacionada coa opinión do relator:

- Francisco Javier Barón Duarte -

Leonor Parcero

Francisco_Baron_Regueifas.jpg

Facultativo de Oncoloxía, con formación MIR no Hospital Xeral de Asturias e posteriormente nos Hospitais de Lugo e Clínico de Santiago

Actualmente é facultativo adscrito á Unidade de Hospitalización de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario da Coruña.

Foi coordinador do Plan Galego de Coidados Paliativos desde xullo 2006 a decembro 2008; Presidente da comisión de Etica e de C. Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desde setembro 2006 até decembro 2008; participante no grupo de traballo que elaborou a Guía de Instrucións previas sobre coidados Paliativos e tratamento dá Saúde de marzo a decembro 2008; participante na elaboración dá Estratexia Galega de Asistencia Integral do Cancro de xuño a novembro 2008.

Neste momento é membro do Grupo de Traballo que elabora a Guía de Coidados Paliativos ao final da vida en SERGAS-AVALIATE, membro do Grupo de Bioética la Sociedad Española de Oncología Médica e coautor do libro Bioética y Oncología.

Teñen as diferenzas de xénero unha base biolóxica? Segundo debate de Regueifas de Ciencia 2018

Leonor Parcero

A segunda Regueifa de 2018 tratará sobre a as diferenzas de xénero e celebrarase o luns 22 de outubro ás 20.00h na Facultade de Comunicación da USC

Este debate conta con relatores internacionais, polo que a organización ofrecerá tradución simultánea para quen a necesite, tanto ao público da sala como no streaming

Regueifas de Ciencia, é unha serie de debates en formato Oxford arredor de temas científicos controvertidos que se celebra por terceiro ano consecutivo.

A actividade está promovida pola Universidade de Santiago de Compostela e financiada pola FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), pertencente ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Este ano presenta como novidade o certame Regueifiñas, que busca promover esta forma de coñecemento e debate tamén nas aulas de secundaria, bacharelato e formación profesional.

Regueifas18_Cartaz_22_OUTUBRO_GL_V4.png

Na actualidade existe un gran debate sobre en que medida o xénero é unha construción social ou biolóxica.  Existe unha corrente que afirma que o xénero é unha construción puramente social e cultural que se atopa de fronte cós que consideran que hai unha compoñente biolóxica.

 A existencia de roles de xénero complica moito distinguir que similitudes e que diferenzas existen entre homes e mulleres de xeito natural. A interpretación social de ser home ou muller ten outorgado a cada persoa a súa función no mundo antes de nacer, por isto, hoxe fáisenos difícil discernir que hayi de biolóxico e que hai de cultural e aprendido no masculino e no feminino.  Dende a psicoloxía, moitos estudos se teñen centrado en investigar se esta distinción de roles se debe a diferentes aptitudes innatas ou polo contrario, se as desigualdades sociais son as que crearon estas diferenzas.

 Partindo desta problemática, a pregunta que centra o debate é “Teñen as diferenzas de xénero unha base biolóxica?”

 No equipo do si estarán:

  • Rosalind Arden, Investigadora da London School of Economics

  • Ferran Suay, Profesor de Psicobioloxía na Universtat de València

 

E no equipo do non:

  • Angela Saini, escritora e xornalista. Autora do libro “Inferior”

  • Pilar López Sancho, Profesora de Investigación do ICMM-CSIC e membro da Comisión Muller e Ciencia do CSIC

 

Os debates poden ser seguidos en directo, por streaming ou gravados

Os debates de Regueifas de Ciencia, que se celebran no Auditorio da Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, poden ser seguidos en directo dende a sala (entrada libre ata completar aforo), por streaming en www.regueifas.org ou poden ser vistos despois a través da canle de YouTube. “Tratamos de facilitar que calquera persoa interesada poida ver os debates. Incluso poden preguntar aos relatores dende a casa e ser respondidos”, comentan dende o equipo organizador.

 Ao longo das dúas edicións anteriores tratáronse temas como a experimentación animal, a modificación xenética, industria alimentaria, seguridade e privacidade dixital, preguntámonos se debería a ciencia axudarnos a vivir para sempre... e tamén sobre o clásico dilema da compatibilidade da ciencia e a fe. Para tratar estes temas, visitaron a sala de debate expertos dos diferentes campos, entre outros moitos JM Mulet, Antonio Martínez Ron, Paloma Llaneza, Julio Basulto, Marta Peirano,  Anna Veiga, Fernando Savater, Lluís Montoliú, Óscar Horta, Jorge Mira... e tamén caras moi coñecidas, como os polémicos Fernando Sánchez Dragó e Aubrey De Grey.

A terceira edición estreouse o mes pasado cun debate sobre a enerxía nuclear que foi todo un éxito de público.

 

Novidades da terceira edición

Nesta edición de 2018, ademais de manter o formato e de volver a organizar un dos debates con convidados internacionais (o do vindeiro 22 de outubro), Regueifas de Ciencia amplíase coa convocatoria de Regueifiñas, un certame de debate dirixido a centros de ensino secundario, bacharelato e ciclos medios de formación profesional.

 A organización de Regueifas de Ciencia, formada por profesores, investigadores e profesionais da comunicación científica, agarda neste 2018 continuar coa tendencia e aumentar os datos de público das citas anteriores. Nelas,  o aforo da sala foi completado, nas súas preto de 400 localidades, en varias ocasións e quedou a punto noutras tantas.  A este público hai que sumarlle a todas aquelas persoas que puideron gozar do debate sen necesidade de acudir á sala grazas ao streaming en directo ofrecido ou ás gravacións publicadas posteriormente.

 A actividade está promovida pola Universidade de Santiago de Compostela e financiada pola FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), pertencente ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, conta tamén coa colaboración de Leonor Parcero&Co

- Pilar López Sancho -

Leonor Parcero

PilarLopezSancho_Regueifas_de_Ciencia.jpeg

Pilar López Sancho é Profesora de Investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas, traballa no Departamento de Teoría e Simulación de Materiais do Instituto de Ciencia de Materiais de Madrid. Desde 2008 preside, por delegación da Presidencia do CSIC, a Comisión de Mulleres e Ciencia do CSIC. É vocal na Comisión Delegada de Igualdade desde 2011 e representou  ao CSIC no Working Group on Gender and Diversity de Science Europe desde 2014 a 2017. Foi cofundadora e, entre 2010 e 2013, Presidenta de AMIT. Cofundadora do Grupo Especializado de Mulleres en Física da RSEF que presidiu de 2002 a 2018.

Doutora en Ciencias Físicas, traballa en teoría da materia condensada estudando propiedades de sistemas fortemente correlacionados, materiais bidimensionales como o grafeno, e illantes topológicos.