Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Son compatibles ciencia e fe?

O cuarto e derradeiro debate de Regueifas de Ciencia en 2016 terá lugar o xoves 10 de novembro en Santiago de Compostela.

Como son os debates de Regueifas de Ciencia? A organización dos debates manterá unha postura imparcial e propón un formato moi coñecido: o debate tipo Oxford. Catro relatores, dous que defienden unha postura e outros dous que defienden a contraria: dous equipos, un moderador, un punto de partida e tempos controlados.

Neste caso, los relatores serán:

  • No bando do SI: Fernando Sánchez Dragó con Emili Marlés Romeu
  • No bando do NON: Antonio Martínez Ron y Juan Ignacio Pérez Iñako.