Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Promove a industria unha alimentación sa?

  • USC Facultade Ciencias da Comunicación Campus Norte, Av. de Castelao, s/n 15782 Santiago de Compostela, A Coruña España (map)

 

A primeira Regueifa de Ciencia de 2017 xira en torno á pregunta de partida "Promove a industria unha alimentación sa?"


Os produtos alimenticios comparten un trazo cos farmacéuticos: a súa inxesta ten un efecto directo sobre a nosa saúde, aínda que no caso dos primeiros adoita manifestarse máis a longo prazo. Con todo, ao contrario que os farmacéuticos, non contan necesariamente cun profesional intermedio (como pode ser o médico ou farmacéutico) que velan pola súa adecuada administración. Sen este profesional, a información que recibe o consumidor acerca dos produtos alimenticios é con frecuencia a emitida polos propios produtores. Esta información, que adoita adquirir forma de publicidade, tende a destacar as propiedades favorables dos produtos, obviando (e en ocasións, negando) as nocivas. A caracterización das devanditas propiedades adoita ser froito de estudos de investigación realizados polos propios axentes da industria alimentaria; por este motivo, cando aparecen informacións contraditorias, xérase unha sensación de desconfianza no consumidor, que mesmo chega a sentirse estafado. Queda así nunha posición na que lle resulta difícil tomar decisións informadas acerca da súa alimentación e, por tanto, da súa saúde. Nesta Regueifa queremos analizar o papel da industria alimentaria á hora de deseñar unha dieta sa. Son fiables os resultados das investigacións patrocinadas pola industria alimentaria? Deben os alimentos anunciar alegacións de propiedades saudables nas etiquetas? É suficiente o control que hai sobre a publicidade da industria alimentaria? Deben as industrias alimentarias patrocinar ás sociedades médicas?

Para ter unha visión completa do tema, participan do debate dous equipos, un deles formado por Rosaura Léis Trabazo, Pediatra, Profesora da USC, Coordinadora da Unidade de Nutrición Pediátrica do CHUS e José Manuel López Nicolás, Profesor de Bioquímica da Universidad de Murcia, Director da Unidad de Divulgación Científica da UM, autor do blog Scientia e do libro "Vamos a comprar mentiras".

Do outro lado, forman equipo Enrico Frabetti, Director de Política Alimentaria, Nutrición e Saúde da Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) e Rafael Urrialde de Andres, Director de Salud y Nutrición en Coca-Cola Iberia.