Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Debemos priorizar a seguridade fronte á privacidade dixital?

  • Facultade de Ciencias da Comunicación Campus Norte, Av. de Castelao, s/n 15782, Santiago de Compostela (A Coruña) (map)

A segunda Regueifa de 2017 leva pregúntanos se debemos priorizar a seguridade fronte á privacidade dixital.

Os avances nas tecnoloxías da información e comunicacións multipicaron de xeito exponencial a nosa capacidade de comunicación e de intercambio de información, modificando de xeito radical as dinámicas da sociedade, da nosa vida e da nosa intimidade. Xa non hai distancias nin barreiras, todo está ao noso alcance e xa non hai fronteiras.

Esta situación pantéxanos dous retos principais: a seguridade e a privacidade.

Como consecuencia da nosa actividade diaria, imos deixando un rastro dixital que pode poñer en risco a nosa privacidade. Protexela é esencia, pois diso depende a nosa liberdade.

Pola outra banda, ameazas coma o terrorismo nos impoñen unha serie de medias, como a vixilancia masiva, necesarias para a prevención deste ou outros ataques contra a nosa integridade, contra a nosa vida.

Ademais, este reto non só se nos plantexa dende a perspectiva das forzas de seguridade ou as axencias de intelixencia, tamén está o mercado. As empresas tecnolóxicas ou o sector publicitario teñen un papel tanto ou máis importante neste asunto que os propios gobernos (lembremos, por citar un caso recente, o caso do iPhone e o FBI).

Como xa nos dixo Bentham, saber que estamos sendo observados ou simplemente pensar que podemos estalo afecta ao noso comportamento e nos priva da nosa liberdade, porque o vixilante está na nosa cabeza.

En consecuencia, o debate está moi vivo: existen garantías de privacidade fronte ao estado ou as empresas? Os nosos datos persoais... son nosos? Se a nosa lexisación garantiza a nosa privacidade, estamos dando espazo aos criminais? Estamos sendo observados? 

Os relatores deste debate serán:

Marta Peirano, xornalista eldiario.es, fundadora de Cryptoparty Berlin e co-directora de COPYFIGHT

Paloma Llaneza, Avogada especialista en Dereito Tecnolóxico

Eduardo Casas, Corpo Nacional de Policía, Unidade de Investigación Tecnolóxica

Alberto Calero, Enxeñeiro Telecomunicación, A&J Calero e Maven7