Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Debería a ciencia axudarnos a vivir para sempre?

  • Facultade de Comunicación USC Campus Norte, Av. de Castelao, s/n 15782, Santiago de Compostela Spain (map)
Regueifas_Ciencia_vivir_siempre_Santiago.jpg

Os continuos avances no coñecemento da biomedicina e a tecnoloxía fan que esteamos cada vez máis preto de alongar radicalmente a vida humana. Ante esta posibilidade existen diferentes enfoques e perspectivas. Hai unha corrente que afirma que falta pouco para que vivamos 1000 anos e que a orixe de todas as enfermidades está no envellecemento. Con todo, é fácil atoparse con científicos que consideran que é, como mínimo, pouco realista afirmar que viviremos tanto ou que alcanzaremos a inmortalidade. Tamén hai correntes de opinión que consideran que o envellecemento e a morte forman parte da nosa natureza; que aínda que é obvio que hai que tratar as enfermidades para mellorar a calidade de vida das persoas e evitar mortes prematuras, non é moralmente aceptable cambiar a nosa natureza tan radicalmente e achegarnos á inmortalidade. Por suposto, tamén hai quen expón os retos que suporía o aumento extremo da esperanza de vida a nivel social, demográfico e económico.

En definitiva, atopámonos ante un asunto con moitas caras, perspectivas e dilemas de todo tipo. Un tema perfecto para o desenvolvemento dun debate apaixonante, perfecto para unha Regueifa de Ciencia: Debería a ciencia axudarnos a vivir para sempre?

Non perdas a primeira Regueifa de Ciencia Internacional, con

Carlos Martíne Alonso e Aubrey De Grey

Vicente Bellver Capella e Richard Faragher