Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Juan Ignacio Pérez "Iñako" -

Leonor Parcero

Profesor in Leioa & Bilbao (Vasconia peninsular) Desde 1985 ensina Fisiología Animal na Facultade de Ciencia e Tecnoloxía da Universidade do País Vasco; e desde 2010 é o responsable da Cátedra de Cultura Científica desa universidade. A Cátedra publica os blogs Cuaderno de Cultura CientíficaMujeres con cienciaMapping Ignorance e Zientzia Kaiera. Escribe sobre bioloxía animal en Zoo Logik (en español) e en Uhandreak (en vasco). En La naturaleza humana escribiu sobre a nosa especie. En #con_ciencia (diario Deia) e Next(Vozpópuli) escribe sobre ciencia e aledaños. E en Un tal Pérez, sobre política. Pertenece a Jakiunde, Academia das Ciencias, as Artes e as Letras de Vasconia. Preside o comité científico do ISEI-IVEI. É membro dos patronatos da Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU e da Fundación Vasca para a Ciencia, Ikerbasque. Tamén forma parte do Consello Científico e Tecnolóxico da FECYT.

Nesta Regueifa de Ciencia acompaña a Antonio Martínez Ron no equipo do non.