Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Regueifas de Ciencia pecha a súa primeira edición cun debate sobre ciencia e fe

Leonor Parcero

  • Regueifas de Ciencia é unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela e está financiada pola FECYT. É un conxunto de debates con estrutura tipo Oxford que se celebran ao longo do ano 2016 na Facultade de Comunicación da USC.
  • A primeira “Regueifa” tratou o tema dos transxénicos, a segunda sobre a posibilidade dun cambio de fuso horario para España e na terceirase está xustificado o uso de animais en experimentación científica. Este último debate tratará sobre se ciencia e fe son compatibles. Será o xoves 10 de novembro ás 20.00h.
  • Un equipo estará formado polo escritor e xornalista Fernando Sánchez Dragó e o físico e teólogo Emili Marlés e o outro polo divulgador e xornalista Antonio Martínez Ron e Juan Ignacio Pérez “Iñako”, coordinador da Cátedra de Cultura Científica da UPV/EHU.

 

O coñecemento e o sistema científico permitiunos aumentar a nosa esperanza de vida de xeito abraiane, dos 30 anos de media mundial de comezos do século XIX aos 71,4 actuais. Permitiunos incluso pisar a superficie da lúa e descubrir as partículas subatómicas, mais para algúns a ciencia non é capaz de ofrecernos un coñecemento pleno e o mesianismo científico é cego e inhumano e non conseguirá a plena satisfacción do ser humano.

Así, xérase unha dualidade. Para uns de extremos contrarios epara outros complementarios. Por unha banda están as relixións, basadas na fe, as crenzas e a espiritualidade, e por outra a ciencia, racional, escéptica. Son compatibles? Pode a ciencia por si soa explicalo todo? Un maior progreso científico implica o declive da relixión? Poden os científicos profesar algunha fe relixiosa? Hai cabida para a espiritualidade nun mundo no que a ciencia avanza a pasos de xigante? É a ciencia unha nova relixión en si mesma? Son moitas as preguntas que aparecen e complicadas as respostas.

Hai persoas que sosteñen que é posible unha coexistencia de ciencia e relixión e persoas que consideran que son excluíntes. Entre aqueles que pensan que son compatibles, atopamos ao coñecido novelista e xornalista Fernando Sánchez Dragó, que debatirá no mesmo equipo que o sacerdote teólogo e físico Emili Marlés. Nas filas dos contrarios a esta postura temos ao xornalista e divulgador científico Antonio Martínez Ron e a Juan Ignacio Pérez, Iñako, que, entre outras cousas, é coordinador da Cátedra de Cultura Científica da Universidade do País Vasco.