Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Volve Regueifas de Ciencia!

Leonor Parcero

Regueifas de Ciencia é unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela e está financiada pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), pertencente ao Ministerio de Economía y Competitividad.

 Regueifas de Ciencia celebra a súa segunda edición repetindo localización, mais aportando novos debates e relatores sobre temas candentes.

 O primeiro debate terá lugar o vindeiro martes 28 de marzo ás 20.00h, na Facultade de Comunicación da USC coa pregunta de partida: “Promove a industria unha alimentación sa?”

 

Tras o éxito da súa primeira edición, á que asistiron preto de 1.500 persoas ao evento en vivo, volve Regueifas de Ciencia, unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela que busca a aprendizaxe e o enriquecemento da audiencia a través da organización de debates sobre temas clave para a sociedade.

Ao longo do 2016, saltaron ao ring de Regueifas de Ciencia destacados persoeiros de diferentes campos e debatiuse sobre transxénicos, o posible cambio de fuso horario, experimentación animal e incluso sobre o eterno dilema de se ciencia e fe son compatibles. Algunhas das caras máis coñecidas entre os relatores da primeira edición foron Jorge Mira, JM Mulet, Antonio Martínez Ron, Fernando Savater ou Fernando Sánchez Dragó.

Un dos aspectos máis interesantes da iniciativa é precisamente que os relatores teñen perfís moi variados: científicos, filósofos, escritores, investigadores, divulgadores, xornalistas, profesores... logrando conformar entre todos unha magnífica fonte de información para a audiencia sobre temas que, a priori, poderían non ser sinxelos de comprender e sobre os que pode costar posicionarse.

Malia que estamos rodeados de información e que temos todo o coñecemento ao noso alcance, a rapidez da mesma e certa sobreexposición impide unha análise en profunidade e, en consecuencia, dificulta a conformación dunha opinión informada e libre de prexuizos.

Esta actividade, que se celebra no Auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela, pretende facilitar esta tarefa. Regueifas de Ciencia son eventos de libre acceso (ata completar aforo), retransmítense por streaming e quedan gravados, sendo posible gozar dos debates á carta dende a web do evento ou a súa canle de YouTube.  

O debate

O estilo destes debates denomínase tipo “Oxford”, o que implica que hai dous equipos (neste caso formados por dúas persoas), un moderador e tempos pautados para cada intervención (intervecións, réplicas e contrarréplicas).

Ademais, ao final ábrese unha quenda de preguntas para que o público poida resolver as dúbidas que lle puidesen quedar despois de escoitar os argumentos das partes.

Votación electrónica

Outro dos aspectos innovadores de Regueifas de Ciencia é que o público pode opinar. Antes de empezar co debate, preguntarase ao público con cal das dúas opinións está, realizando unha votación electrónica, mais non se da a coñecer o resultado. Ao rematar o debate, o moderador repetirá a pregunta, o público responderá de novo e será entón cando se publicarán os resultados, podendo analizar deste xeito se houbo cambios de posición na audiencia.

Primeira Regueifa de 2017

A primeira Regueifa de 2017 xirará en torno á pregunta de partida “Promove a industria unha alimentación sa?” e terá lugar o vindeiro martes 28 de marzo, ás 20.00h en Ciencias da Comunicación (USC). Os relatores serán, por unha banda, Rosaura Léis Trabazo, que é pediatra, profesora da USC e Coordinadora de la Unidad de Nutrición Pediátrica del CHUS e José Manuel López Nicolás, profesor de Bioquímica da Universidade de Murcia, Director da Unidade de Divulgación Científica da UM, autor do blog Scientia e do libro "Vamos a comprar mentiras”. Na posición contraria estarán Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición e Saúde da Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) eRafael Urrialde de Andres, director de Saúde e Nutrición en Coca-Cola Iberia.