Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Blanca Ruibal-

Leonor Parcero

Blanca Ruibal

Blanca Ruibal

Blanca Ruibal é enxeñeira agrónoma de formación e traballou durante varios anos en proxectos de extensión agraria en comunidades rurais de Centroamérica. Dende 2009, como responsable da área de agricultura e alimentación, coordina as campañas de Amigos de la Tierra en defensa da Soberanía Alimentaria.

Para coñecer mellor a súa posición (en contra do uso dos transxénicos na agricultura), neste debate na radio, que casualmente tamén contou coa participación de JM Mulet.