Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Jose Luis Yela -

Leonor Parcero

Jose Luis Yela

Jose Luis Yela

 

José Luis Yela é entomólogo e profesor titular de Zooloxía e Bioloxía da Conservación na Facultade de Ciencias Ambientais e Bioquímica, onde ademais xestiona as coleccións de animais do Instituto de Ciencias Ambientais da UCLM e coordina o grupo de investigación DITEG. Comezou a interesartse polos insectos sendo cativo, pero o que comezou como mero interés estético acabou convertíndose en vocación científica poucos anos máis tarde. Obtivo a licenciatura e o doutoramento en Bioloxía (Zooloxía) na Universidade Complutense de Madrid. Estivo vinculado ao Museo Nacional de Ciencias Naturais, CSIC (Madrid), ao NERC Center for Population Biology, Imperial College en Silwood Park (Ascot, Reino Unido), á Estación Biolóxica de Doñana, CSIC (Sevilla) e ao Centro de Investigación e Tecnoloxía do INIA (Madrid). As súas liñas de investigación incluen taxonomía, filoxenia, conservación e técnicas de censo dos insectos, principalmente lepidópteros noctuidos, a ecoloxíae a evolución das interaccións insecto-pranta e o control biolóxico e integrado de insectos praga. Ten participado nunha treintena de proxectos de investigación, entre os que se inclúen EASY (Avaliación dos efectos das medidas ambientais da PAC sobre a biodiversidade) e Noctuidae Eropaeae (taxnomía e faunística de noctuidos en Europa. Na actualidade é o investigador principal dos proxectos BANDENCO e BIOWEB (Plataforma dixital en rede e bases de datos entomolóxicas con fins conservacionistas). Dirixiu tamén o proxecto que estudou as relacións ecolóxicas entre artrópodos e 11 especies de prantas endémicas e ameazadas no Parque Nacional Caldera de Taburiente (La Palma, Islas Canarias), e formou parte do equipo que desenvolveu os criterios ecolóxicos para a aplicación da chamada "condicionalidade" da PAC. É autor ou coautor de 9 libros ou capítulos de libro e máis de 60 publicacións científicas, incluindo o Libro Rojo e o Atlas de Invertebrados Amenazados de España, tres volumes da serie Noctuidae Europaeae e un artigo de revisión por invitación. Tamén ten colaborado con numerosas iniciativoas relacionadas coa consultoría ambiental e participa activamente en varios grupos ambientalistas e de defensa ecolóxica. Forma parte do comité científico de varias revistas entomolóxicas e da editorial Heterocera Press Ltd., e é membro do Comité Científico para o Catálogo Español de Especies Amenazadas, dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, como responsable dos artrópodos.