Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Francisco García Olmedo -

Leonor Parcero

Francisco García Olmedo

Francisco García Olmedo

Francisco García Olmedo é Doutor Enxeñeiro Agrónomo e Licenciado en Química. Catedrático da Universidade Politécnica de Madrid (1970-2008). Investigou sobre enxeñaría xenética das plantas na ETS de Enxeñeiros Agrónomos da Universidade Politécnica de Madrid. Foi autor das primeiras patentes sobre plantas transxénicas realizadas en España e vendidas no mercado internacional. Bolseiro post-doutoral e profesor visitante na Universidade de Minnesota. Membro da Real Academia de Enxeñaría e da Academia Europea. "Premio da Real Academia de Ciencias", "Premio ás Ciencias da CEOE" e "Premio Columela da Fundación do COIAA". Autor dos libros "A Terceira Revolución Verde" (Debate, 1998), traducido ao italiano; "Entre o Pracer e a Necesidade" (Crítica, 2001); "O enxeño e a fame" (Crítica 2009), os poemarios "Natura segundo Altroío" (Huerga & Fierro, 2002) e "Mar Conxelado. Glosas e Tergiversos" (Huerga & Fierro, 2005) e novela "Notas a Fritz" (Táboa Rasa, 2004).

Se queres coñecer mellor a Francisco García Olmedo, podes escoitalo aquí falando da mellora xenética das prantas e transxénicos