Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- J.M. Mulet -

Leonor Parcero

JM Mulet

JM Mulet

J.M. Mulet é Profesor titular de biotecnoloxía (área de bioquímica e bioloxía molecular) na Universidade Politécnica de Valencia, Director do Máster de Biotecnoloxía Molecular e Celular de Plantas (CSIC-UPV) e investigador no Instituto de Bioloxía Molecular e Celular de Plantas (IBMCP) un instituto mixto que depende do CSIC e da UPV. Divulgador de temas relacionados coa biotecnoloxía e a alimentación. Autor de "Comer sin Miedo" e "Medicina sin Engaños" (Destino) e de "Os produtos naturais vaia timo!" (Laetoli).

 

Queres saber máis sobre a postura de Mulet?

Aquí debaixo tes unha ligazón para escoitar este debate sobre transxénicos na radio, na que casualmente coincide con Blanca Ruibal.

JM Mulet en Carne Cruda 

Aquí tes diversos vídeos nos que Mulet fala de diversos temas e de transxénicos.