Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bases sorteo de camisetas en redes sociais

Blog

Bases sorteo de camisetas en redes sociais

Leonor Parcero

Bases para participar a través de Facebook

Sortearemos unha camiseta en Facebook. Para entrar no sorteo dunha camiseta de Regueifas de Ciencia 2017 debes seguir as seguintes instrucións:

  1. Darlle a Gústame á publicación que se indica e que ten o texto seguinte:

[SORTEO] 🎉Queremos premiar a túa fidelidade. Sorteamos unha camiseta de Regueifas'17. Para participar, tes que darlle a Gústame a esta publicación e comentar contándonos dúas cousas antes do martes 12decembro ás 22h:

1. Cal foi a túa Regueifa favorita destas dúas edicións

2. Que tema escollerías ti para unha Regueifa futura

Moita sorte!

--

[SORTEO] 🎉Queremos premiar tu fidelidad. Sorteamos una camiseta de Regueifas'17. Para participar tienes que darle a Me Gusta a esta publicación y comentar contándonos dos cosas antes del martes 12 diciembre a las 22h:

1. Cuál fue tu Regueifa favorita de estas dos ediciones

2. Qué tema elegirías tú para una Regueifa futura

¡Mucha suerte!

(Bases completas del concurso aquí )

2. Responder ás dúas preguntas nun comentario nesa mesma publicación

3.  Facelo antes do martes 12 de decembro ás 22h

4. Os únicos participantes que se terán en conta para o sorteo son os que dean Gústame e realicen comentarios na publicación orixinal de Regueifas de Ciencia. 

Se a atopas compartida noutro muro, ou na páxina de Regueifas debes picar e comentar na publicación orixinal. Todas as demais non serán tidas en conta para o sorteo.

O gañador ou gañadora anunciarase na páxina oficial de Facebook de Regueifas de Ciencia o mércores 13 de decembro.

Bases para participar a través de Twitter

Sortearemos unha camiseta en Twitter. Para entrar no sorteo dunha camiseta de Regueifas de Ciencia 2017 debes seguir as seguintes instrucións:

1. Ser seguidor de @Regueifaciencia
2. Responder aos tuits do sorteo no que se fan as preguntas. Estes tuits terán o seguinte texto:

Galego

[SORTEO] Seguidor de @regueifaciencia?Responde a este chío contándonos 2cousas:

Cal foi a túa Regueifa favorita das 2edicións?

Que tema escollerías ti para unha Regueifa futura?

PARTICIPA antes do martes12 ás 22h E GAÑA UNHA CAMISETA! Bases completas na web  

Castelán

[SORTEO] Seguidor de @regueifaciencia?Responde a este tuit contándonos 2 cosas:

Cuál fue tu Regueifa favorita de las 2edicións?

Que tema escogerías tú para una Regueifa futura?

PARTICIPA antes del martes12-22h Y GANA UNA CAMISETA! Bases completas en web  

3. Facelo antes do martes 12 de decembro ás 22h

Os únicos participantes que se terán en conta para o sorteo son os que respondan directamente aos tuits orixinais de Regueifas.

O gañador ou gañadora anunciarase na conta oficial de Regueifas de Ciencia en Twitter o mércores 13 de decembro.