Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Teñen as diferenzas de xénero unha base biolóxica?

  • Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela Avenida de Castelao, s/n 15782, Santiago de Compostela Spain (map)
gender_Regueifas.jpg

Na actualidade existe un gran debate sobre en que medida o xénero é unha construcción social ou é biolóxica.  Existe unha corrente que afirma que o xénero é unha construcción puramente social e cultural que se atopa de fronte cós que consideran que hai unha componente biolóxica.

 

A existencia de roles de xénero complica moito distinguir qué similitudes e qué diferenzas existen entre homes e mulleres de xeito natural.

A interpretación social de ser home ou muller ten outorgado a cada persoa a súa función no mundo antes de nacer, por isto, hoxe fáisenos difícil discernir que hay de biolóxico e que hai de cultural e aprendido no masculino e no feminino.  Dende a psicoloxía, moitos estudos se teñen centrado en investigar se esta distinción de roles se debe a diferentes aptitudes innatas ou polo contrario, se as desigualdades sociais son as que crearon estas diferenzas.

 

Partindo deste eixo, a pregunta que centra o debate é “Teñen as diferenzas de xénero unha base biolóxica?”

 

O equipo do si:

  • Rosalind Arden, Investigadora da London School of Economics

  • Ferran Suay, Profesor de Psicobioloxía na Universtat de València

 

O equipo do non:

  • Angela Saini, escritora e xornalista. Autora do libro “Inferior”

  • Pilar López Sancho, Profesora de Investigación do ICMM-CSIC e membro da Comisión Muller e Ciencia do CSIC

 

Later Event: November 29
Debe ser legalizada a eutanasia?