Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

É a enerxía nuclear unha opción válida e segura?

  • Facultade de Comunicación da USC Avenida de Castelao, s/n 15782 Spain (map)
Regueifas_nuclear_Santiago.jpg

As fontes de enerxía suscitan cada vez máis un apaixonado debate na nosa sociedade occidental, tan acuciantemente necesitada de grandes cantidades de enerxía que nos permitan manter, e mesmo aumentar, o empuxe das nosas industrias e os nosos sistemas de locomoción. A escaseza do petróleo e esa crecente dependencia enerxética, promoven periodicamente a cuestión de vías alternativas para asegurar a subministración enerxética. Para moitos, recorrer ás centrais nucleares é unha opción válida, segura e eficiente. Esta formulación, con todo, é inaceptable para grandes sectores da poboación que, especialmente tras cada incidente nuclear, alertan de falta de seguridade das instalacións e do problema da xestión dos residuos.

É a enerxía nuclear unha opción válida e segura?

A prol: Bernardo Adeva Andany e Juan José Gómez Cadenas

En contra: Marcel Coderch i Colell e Ángeles López Agüera