Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Marcel Coderch -

Leonor Parcero

Foto Marcel Coderch.jpg

É Enxeñeiro de Telecomunicacións (UPC, 1976), Master (1979) e PhD en EE&CS polo Massachusetts Institute of Tecnology (MIT, 1983).

De 1983 ata 1999 foi Director de Novas Tecnoloxías e Negocios de Grupo Anaya, Director Técnico do diario El Sol, e participou no lanzamento de Gestevisión-Tele5. Do 1999 ao 2006 foi Director de Internet de Retevisión- Auna, socio fundador de TechFoundries, INOUT TV e MediaXpress. Despois dunha longa experiencia profesional no mundo das tecnoloxías da información e das comunicacións electrónicas e audiovisuais, entre os anos 2006 e 2013 foi Vicepresidente da Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) e na actualidade é Presidente da Autoridade Catalá da Competencia.

En paralelo coa súa actividade profesional ten mantido un interese especial na evolución do sistema enerxético e a súa regulación, en especial da enerxía nuclear e as renovables. En 2006 foi relator da Mesa de Diálogo sobre a Evolución da Enerxía Nuclear en España, convocada polo entón Ministerio de Industria e Enerxía, e no 2009 publicou o libro El Espejismo Nuclear. Escribiu numerosos artigos sobre distintos aspectos sociais e económicos da enerxía nuclear en El País, Expansión, 5Dias, Ara, etc. e tamén para o Instituto Elcano, participando en varios debates televisivos e radiofónicos sobre o accidente de Fukushima e a clausura de Garoña.

É membro do capítulo español do Club de Roma, o foi do Consello Asesor para o Desenvolvemento Sustentable da Generalitat de Catalunya e é profesor honorífico da Universidade Politécnica de Catalunya.

Información adicional relacionada coas opinións do relator: