Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Xornal_novas_Regueifas_18.png

Blog

Filtering by Tag: 2018

- Manuel Marey Pérez -

Leonor Parcero

Nyni.jpg

Manuel Fco. Marey Pérez (Castroverde, 1973) é catedrático de Universidade da área de Proxectos de Enxeñería dende 2017. É Doutor Enxeñeiro e DEA en Estatística e Investigación Operativa. Compaxinou os estudios de segundo ciclo co traballo na empresa privada, pública e na Administración Autonómica de Galicia. No ano 2018 incorporouse a plantilla docente da USC. Leva publicado 63 artigos de impacto (http://www.researcherid.com/rid/A-1944-2011). Publicou 48 libros e capítulos de libros, 203 comunicacións a congresos en 18 países. Participou en 55 proxectos e convenios como IP (987.639 €) e 119 como colaborador (8.077.249 €). Ten rexistradas 17 patentes. Levou a cabo labores de extensión formativa nun total de 54 cursos e organizou 23 xornadas técnicas para diferentes empresas.

- Francisco Díaz-Fierros Viqueira -

Leonor Parcero

2880px-Francisco_Díaz-Fierros_asina_o_Libro_de_Ouro.jpg

Doutor en Farmacia pola Universidade de Santiago no ano 1967 e Catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola desde 1987.  Catedrático Emérito (2011-2013) e “Ad Honorem” (2014-2016).

Profesor na Universidade de Santiago de Compostela nas facultades de Farmacia e Bioloxía e na Escola de Enxeñería Ambiental, asi como Profesor de Terceiro Ciclo nas universidades de Santiago, Coruña, Oviedo, Granada, Valencia, Lleida, Alicante, Madrid e Barcelona e na Internacional Menendez y Pelayo (Santander, Valencia, Pontevedra, A Coruña).

Os seus traballos de investigación dedicáronse ao estudo dos solos (propiedades físicas, cartografía, capacidade productiva, erosión e degradación) especialmente no relativo aos de Galicia e, en xeral, da zona húmida española. Así mesmo, estudou a climatoloxía agrícola e as consecuencias sobre os ecosistemas terrestres do cambio climático. A calidade das augas fluviais en relación coas actividades agrarias así como os efectos dos incendios forestais sobre augas e solos foron outros tantos temas de investigación. Finalmente, realizou tamén estudos e traballos sobre a historia da ciencia en Galicia e as relacións entre a ciencia e a sociedade.

Dirixiu 31 teses de licenciatura e 28 teses doctorais.

Foi autor ou coautor de 17 libros e coordinador xeral de  outros 30. Autor ou coautor de 87 capítulos de libros e de 235 traballos de investigación en revistas de difusión nacional e 122 de difusión internacional. Ten 113 comunicacións a congresos. Foi investigador principal de 42 proxectos de investigación.

En 1968 foi bolseiro da Fundación “Juan March” e, en 1973, da Fundación “Barrié de la Maza”. Foi presidente da Sociedade Galega de Historia Natural e director do Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias da Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1980 é presidente do novo Seminario de Estudos Galegos. Foi membro do Council of the European Soil Conservation Society e do Comité Científico estatal de Parques Nacionales. Coordinador da sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega desde o ano 2000 ata o 2018 e da de Patrimonio Natural desde 1983 ata o 2000. Foi Vicepresidente desta institución (2003-2016). 

Acádemico correspondente da Real Academia Nacional de Farmacia (1992) e numerario da Academia de Farmacia de Galicia (2000). Desde o ano 2002 é membro numerario da Real  Academia Galega. Recibiu entre outros premios e distincións, no ano 1980, o de Investigación da Deputación de Pontevedra, no 1997, o Premio da Crítica de Galicia (Investigación),  no ano 2008, o Premio Nacional de Cultura Galega en “Pensamento e Cultura Científica” e no 2016, o “Lois Peña Novo”.

- Adolfo Cordero Rivera -

Leonor Parcero

Adolfo IMG_20180511_150616.jpg

Profesor Titular de Ecoloxía da Universidade de Vigo, onde imparte aulas de Ecoloxía Forestal e Xestión de Espazos protexidos e Biodiversidade. Autor de duns 200 artigos de investigación, máis da metade en revistas internacionais. As súas liñas de investigación inclúen a Ecoloxía Forestal (especialmente pragas forestais), a Conservación de especies ameazadas e a Ecoloxía Evolutiva e do Comportamento e Etoloxía. Actualmente interésase pola interacción entre comportamento e conservación, sendo os modelos de estudo sobre todo libeliñas, e os ambientes illas e regatos en bosques tropicais. 

Podes informarte un pouco máis sobre as teses que defende Adolfo nestes documentos:

O monte como base para o desenvolvemento sustentable. Propostas de silvicultura ecolóxica.

Incendios forestais. Causas e solucións.

Ecología de los anfibios en pequeñas islas costeras del Holoceno: adaptaciones locales y el efecto de plantaciones de árboles exóticos

- Serafín González Prieto -

Guillotina Estudio

Foto Serafin Gonzalez-3.jpg

É o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural dende 1995.

Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (1989), é investigador científico do CSIC adscrito ao Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia IIAG http://www.delegacion.galicia.csic.es/iiag dende 1993, organismo do que foi vicedirector de 1998 a 2004 e director de 2004 a 2008.

Ten participado en 22 proxectos de investigación e sido autor de 63 artigos en revistas científicas SCI, 12 en revistas non SCI, 26 capítulos de libro e 4 libros. Ata este momento, ten sido director de 5 teses de doutoramento e 2 teses de licenciatura.

Foi vogal da SGHN na delegación de Ourense de 1980 a 1994 e é o presidente dende maio de 1995.

- Margarita Boladeras Cucurella -

Leonor Parcero

Margarita_Boladeras_Regueifas.JPG

Margarita Boladeras é catedrática emérita de Filosofía Moral e Política da Universidade de Barcelona, especializada en temas de filosofía contemporánea e en cuestións de filosofía da ciencia, ética e bioética. Foi decana e vicedecana da Facultade de Filosofía da Universidade de Barcelona e dirixiu varios proxectos de investigación sobre problemas da súa competencia.

Desde 1995 é vogal do Comité de Bioética de Cataluña e foi codirectora do estudo sobre a práctica da eutanasia e o suicidio asistido, publicado en 2006; é tamén membro da Comisión de Bioética da Universidade de Barcelona. Forma parte do Consello de Redacción da revista Ágora da Universidade de Santiago de Compostela e do Consello Asesor da revista MUSAS. Revista de investigación en Muller, Saúde e Sociedade (Universidade de Barcelona).

Foi membro do European Network for Life Sciences, Health and the Courts (2004-2008), directora adxunta da revísta Humanidades Médicas (2002-2004) e membro do xurado dos premios e bolsas da Fundación Víctor Grífols i Lucas para o desenvolvemento da Bioética (de 1999 a 2016).

Ademais de numerosos artigos, publicou 17 libros como autora ou editora, entre os que destacan: El derecho a no sufrir. Argumentos para la legalización de la eutanasia, Barcelona: Los libros del lince, 2009; Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Madrid: Tecnos, 1996; El impacto de la tecnociencia en el mundo humano, Madrid: Tecnos, 2013, versión francesa: Parlons bioéthique, Québec: Presses de l’Université Laval y París: Hermann Éditeurs, 2017; Jocs de vida. Reflexions sobre la cultura i la condició humana, Barcelona: Edicions 62, 1990, premio de ensaio do Ateneo Barcelonés.

- Isabel Blanco Domínguez -

Leonor Parcero

Isabel_Blanco.png

Isabel Blanco é Licenciada en Medicina, Especialista en Xinecología e Obstetricia e Máster de Medicina Tropical e Saúde Internacional.

A súa actividade laboral desenvolveuse en exclusiva na Sanidade Pública, no Hospital Xeral e no Álvaro Cunqueiro de Vigo até a súa xubilación.

Paralelamente, participou en proxectos de Cooperación Internacional con ONG´s (Médicos do Mundo, Médicos Sen Fronteiras... ) en diferentes países como Nicaragua, Sahara, Mauritania, Angola, Congo, RCA, Mozambique ou Madagascar.

Realizou voluntariado social en defensa dos dereitos de saúde sexual e reprodutiva e de xénero con diversas asociacións veciñais, de mulleres, sindicatos e en Médicos Do Mundo (na redución de danos con persoas en situación de prostitución).

Pertence á Xunta directiva de Defensa a Morrer Dignamente de Galicia dende 2018