Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Margarita Boladeras Cucurella -

Leonor Parcero

Margarita_Boladeras_Regueifas.JPG

Margarita Boladeras é catedrática emérita de Filosofía Moral e Política da Universidade de Barcelona, especializada en temas de filosofía contemporánea e en cuestións de filosofía da ciencia, ética e bioética. Foi decana e vicedecana da Facultade de Filosofía da Universidade de Barcelona e dirixiu varios proxectos de investigación sobre problemas da súa competencia.

Desde 1995 é vogal do Comité de Bioética de Cataluña e foi codirectora do estudo sobre a práctica da eutanasia e o suicidio asistido, publicado en 2006; é tamén membro da Comisión de Bioética da Universidade de Barcelona. Forma parte do Consello de Redacción da revista Ágora da Universidade de Santiago de Compostela e do Consello Asesor da revista MUSAS. Revista de investigación en Muller, Saúde e Sociedade (Universidade de Barcelona).

Foi membro do European Network for Life Sciences, Health and the Courts (2004-2008), directora adxunta da revísta Humanidades Médicas (2002-2004) e membro do xurado dos premios e bolsas da Fundación Víctor Grífols i Lucas para o desenvolvemento da Bioética (de 1999 a 2016).

Ademais de numerosos artigos, publicou 17 libros como autora ou editora, entre os que destacan: El derecho a no sufrir. Argumentos para la legalización de la eutanasia, Barcelona: Los libros del lince, 2009; Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Madrid: Tecnos, 1996; El impacto de la tecnociencia en el mundo humano, Madrid: Tecnos, 2013, versión francesa: Parlons bioéthique, Québec: Presses de l’Université Laval y París: Hermann Éditeurs, 2017; Jocs de vida. Reflexions sobre la cultura i la condició humana, Barcelona: Edicions 62, 1990, premio de ensaio do Ateneo Barcelonés.