Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Adolfo Cordero Rivera -

Leonor Parcero

Adolfo IMG_20180511_150616.jpg

Profesor Titular de Ecoloxía da Universidade de Vigo, onde imparte aulas de Ecoloxía Forestal e Xestión de Espazos protexidos e Biodiversidade. Autor de duns 200 artigos de investigación, máis da metade en revistas internacionais. As súas liñas de investigación inclúen a Ecoloxía Forestal (especialmente pragas forestais), a Conservación de especies ameazadas e a Ecoloxía Evolutiva e do Comportamento e Etoloxía. Actualmente interésase pola interacción entre comportamento e conservación, sendo os modelos de estudo sobre todo libeliñas, e os ambientes illas e regatos en bosques tropicais. 

Podes informarte un pouco máis sobre as teses que defende Adolfo nestes documentos:

O monte como base para o desenvolvemento sustentable. Propostas de silvicultura ecolóxica.

Incendios forestais. Causas e solucións.

Ecología de los anfibios en pequeñas islas costeras del Holoceno: adaptaciones locales y el efecto de plantaciones de árboles exóticos