Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Juan José Gómez Cadenas -

Leonor Parcero

Gomez-Cadenas.jpg

Juan José Gómez Cadenas é físico de neutrinos. Dirixe o experimento NEXT que se está a levar a cabo no laboratorio subterráneo de Canfranc, coa finalidade de demostrar que o neutrino es su propia antipartícula. 

También es escritor y divulgador. Ten publicado tres novelas:  Materia Extraña (2008, Espasa), Spartana (2014, Espasa) e Los Saltimbanquis (2018, Encuentro), dous libros de relatos (La agonía de las libélulas, Zócalo, 1999 y El Dilema Turing, JDB, 2018, con otros autores) e un libro de divulgación sobre enerxía: El ecologista Nuclear, (2011, Espasa). É colaborador habitual da revista cultural JotDown, onde adoita entrevistar a científicos e poetas. 

Gomez Cadenas é profesor IKERBASQUE no Donostia International Physics Center (DIPC).