Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Ángeles López Agüera -

Leonor Parcero

Angeles Lopez Aguera Regueifas.png

Profesora da Universidade de Santiago de Compostela e presidenta do Comité CLRLA de UNESCO. Membro do Panel Internacional para o Cambio Climático. Coordina o Grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostíbeis (SEAG)  e o Laboratorio de Caracterización de Sistemas Enerxéticos da USC.  Foi Decana da Facultade de Física, Asociada Estranxeira na Universidade de Padua, en Italia e no Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), en Xenebra.

No seu CV conta con 290 publicaciones e 14 Teses de Doutoramento .  As súas líñas de traballo están orientadas ao deseño de Comunidades Sostíbeis no ámbito dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibel de Nacións Unidas, o desenvolvemento de tecnoloxías apropiadas e a optimización das instalacións de enerxía Solar Fotovoltaica.