Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Eze Paez -

Leonor Parcero

Eze Paez é doutor en filosofía moral pola Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, onde tamén obtivo a súa licenciatura e master en dereito.

Actualmente é Investigador FCT para o Grupo de Teoria Política do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) e membro do comité científico do UPF Centre for Animal Ethics. Con anterioridade foi profesor de teoría do dereito e filosofía moral e política na Universitat Pompeu Fabra. Tamén foi investigador visitante no Uehiro Centre for Practical Ethics da Universidade de Oxford.

Os seus intereses céntranse na ética normativa e aplicada. Escribiu previamente sobre os aspectos ontolóxicos e normativos do aborto e sobre cuestións relacionadas co mal da morte (‘Emergency Contraceptives and the Beginning of Human Animals’, en Bioethics). Así mesmo, traballa acerca das obrigacións para cos animais non humanos, en especial o deber de intervir na natureza para axudar a quen alí vive. Xunto con Catia Faria, é coautor dos dous números especiais da revista internacional Relations dedicados ao problema do sufrimento e a morte na natureza. Actualmente está interesado en diferentes problemas teóricos e aplicados de ética poboacional, en particular en como a consideración dos intereses dos outros non humanos pode afectar as decisións acerca de que seres deben existir.

Ademais da súa actividade académica, é activista en defensa dos outros animais, sendo membro da organización Ética Animal, dende onde como voceiro impartiu diversas conferencias en países de Europa e América Latina.