Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Richard Faragher -

Leonor Parcero

Richard_Farragher_Regueifas_ciencia.JPG

Richard Faragher é Profesor de Xerontoloxía Biolóxica na Universidade de Brighton e foi presidente da British Society for Research on Ageing, da International Association of Biomedical Gerontology e da American Aging Association. Estudou no Imperial College e desenvolveu o seu doutoramento na Universidade de Sussex. A súa principal liña de investigación é a relación entre a senescencia celular e o envellecemento do organismo. En 2002 o seu traballo sobre a enfermidade de envellecemento acelerado Síndrome de Werner, valeulle a Medalla ao descubremento científico máis destacado da Royal Pharmaceutical Society Conference Science. En 2005 foi o primeiro científico da historia en recibir o premio Help the Aged pola súa defensa dos maiores e as súas investigacións no seu beneficio. En 2010 convertiuse no primeiro británico en recibir o premio Paul F. Glenn pola súa investigación no mecanismo biolóxico do proceso de envellecemento. É profesor visitante no Moscow Institute of Physics and Technology e pertence ao comité editorial das revistas científicas “Age” e “Mechanisms of Aging and Development”.

O Profesor Faragher foi membro do Consello Asesor Científico da ONG Research into Ageing e nos paneis de estratexia e financiamento para o BBSRC, o National Institutes on Ageing dos EUA e a Unión Europea. De 2005 a 2008 foi codirector do programa BBSRC-EPSRC SPARC, unha rede de investigación deseñada para poder levar a cabo investigación interdisciplinar en envellecemento a nivel nacional. En 2015 convertiuse no primeiro británico en ser elexido para formar parte da xunta directiva da American Federation for Aging Research, a principal organización sen ánimo de lucro nos Estados Unidos que apoia e promove o envellecemento saudable a través da investigación biomédica. En 2016 foi recoñecido co premio máis importante polos servizos á xerontoloxía en Reino Unido, a medalla Lord Cohen of Birkenhead.