Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Xornal_novas_Regueifas_18.png

Blog

Filtering by Tag: 2017

- César Nombela -

Leonor Parcero

Regueifas_ciencia_Santiago_Nombela.jpg

Desde 1982 é catedrático de Microbioloxía da Facultade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid (UCM). Desde 2001 e 2007 dirixe as cátedras extraordinarias de Xenómica e Proteómica e de Bebidas Fermentadas e Saúde, respectivamente.

Licenciouse en Farmacia e Ciencias Químicas pola UCM e doutourose na Universidade de Salamanca (1972) con Xullo R. Villanueva. Nombela obtivo a súa formación postdoctoral traballando con Severo Ochoa en Estados Unidos e é presidente vitalicio da Fundación Carmen e Severo Ochoa por nomeamento testamentario do Nobel. Foi galardoado co Premio da Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), coa Gran Cruz da Orde do Mérito Civil e a Gran Cruz da Orde Civil de Alfonso X O Sabio.

Foi membro do Comité Internacional de Bioética da Unesco (1998-2004), presidente do Comité Nacional Asesor de Ética na Investigación Científica e Técnica (2002-05), vogal do Comité de Bioética de España (2008-12), membro da Academia Europaea, da European Academy of Microbiology, académico de número da Real Academia Nacional de Farmacia e académico correspondente da Academia Iberoamericana de Farmacia.

- Lluís Montoliu -

Leonor Parcero

LluisMontoliu_regueifas_ciencia_santiago.jpg

Lluís Montoliu (Barcelona 1963) é licenciado (1986) e doutor (1990) en Bioloxía pola Universidade de Barcelona. Actualmente é investigador científico do CSIC no Centro Nacional de Biotecnoloxía (CNB), investigador e membro do Comité de Dirección do Centro de Investigación Biomédica na Rede en Enfermidades Raras (CIBER-ER), do ISCIII, profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid e Director do nodo español do Arquivo Europeo de Ratos Mutantes (EMMA). No seu laboratorio investiga en temas básicos (como se organizan os xenes no xenoma) e aplicados (modelos animais para o estudo de enfermidades raras humanas, como o albinismo). Traballou durante toda a súa vida profesional, desde 1986, con organismos modificados xeneticamente, realizando a súa tese doutoral en xenética molecular de plantas, en millo, e posteriormente os seus estudos centráronse no rato, como modelo animal experimental, desde 1989. Realizou dúas estancias postdoutorais no Centro Alemán de Investigación sobre o Cancro en Heidelberg (Alemaña, 1991-1995) e na Universidade Autónoma de Barcelona (1995-96) antes de incorporarse, en 1997, ao CNB en Madrid. Realizou achegas tecnolóxicas relevantes á transxénese animal, como o uso de cromosomas artificiais, e foi pioneiro na introdución, uso e diseminación da tecnoloxía CRISPR de edición xenética no noso país. Publicou máis de 100 artigos científicos, e é co-inventor de diversas patentes no campo. En 2006 fundou Sociedade Internacional de Tecnoloxías Transxénicas (ISTT) da que foi o seu Presidente ata 2014. É actualmente Presidente da Sociedade Europea de Investigación en Células Pigmentarias (ESPCR) e membro das xuntas directivas de diversas sociedades científicas adicionais (IFCPS, IMGS, ACB). É membro do Comité de Ética do CSIC e do panel de Ética do Consello Europeo de Investigación (ERC) en Bruxelas. Ademais da investigación interésalle e apaixona a bioética, a formación e a divulgación científica.

- Anna Veiga -

Leonor Parcero

Anna_Veiga_Regueifas_ciencia_santiago.jpg

Anna Veiga é doutora en Bioloxía pola Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1991). Desde 2005 é Directora de I+D da área de Bioloxía do Servizo de Medicamento da Reprodución de Dexeus Muller e Directora do Banco de Liñas Celulares de Barcelona do  Centro de Medicamento Regenerativa de Barcelona (CMR[B]). Profesora Asociada da Facultat de Ciències Experimentals i da Salut da Universitat Pompeu Fabra (UPF) desde 2002.

Directora de I+D+i do Area de Bioloxía do Servei de Medicamento da Reproducció de l’Hospital Universitari Quirón -Dexeus (1982-2005). Presidenta da European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) (2011-2013). Fundadora e Presidenta da Asociación Española para o Estudo da Bioloxía da Reprodución (ASEBIR) (1993-2003).

Publicou máis de 300 artigos científicos en revistas nacionais e internacionais e 73 capítulos de libros, 283 artigos internacionais, 5235 citacións cun H-Índex 35. Participou como Organizadora ou relatora en numerosos eventos científicos internacionais relacionados con: Embrioloxía Clínica, Xenética da Reprodución, Células nai, Terapia Celular Lexislación e Bioética na investigación de PSC.  Membro Editorial de diversas revistas científicas internacionais e nacionais.

Membro Honorario de Sociedades Científicas, Società Italiana Embriologia Reproduzzione e Riccerca (SIERR), Asociación para o Estudo da Bioloxía da Reprodución (ASEBIR) e do Institut Medicofarmacèutic de Catalunya.

Outros méritos. Recibiu   varios premios entre os que destaca, Colexiado de Honra do Colexio de Biólogos de Catalunya (2017) Premio de Honra Dr. Benapès 2016. Sociedade Española de Medicamento e Cirurxía Cosmética (SEMCC), Doutora Honoris Causa pola Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (2015),  Premio Fem Talent, galardón a Traxectoria Profesional (2014), Medalla de Honra do Parlament de Catalunya. Categoría Ouro (2013), Medalla Josep Trueta ao Mérito Sanitario (2012), Premio Nacional de Cultura Científica. Generalitat de Catalunya (2006), Premio Amics dels Amics Universitat Autonònoma de Barcelona (2006), Medalla Narcís Monturiol ao Mérito Científico e Tecnolóxico. Departament d'Universitats Recerca i Societat da Informació (DURSI) (2005), Creu de Sant Jordi.  Generalitat de Catalunya (2004)

- Rita Vassena -

Leonor Parcero

Rita_Vassena_Regueifas_ciencia_Santiago.jpg

Rita Vassena é doutora pola Universidade de Milán, Italia, con estudos que incluíron a avaliación da competencia no desenvolvemento de ovocitos en modelos de animais grandes. Completou a súa formación postdoctoral no Fels Institute for Cancer Research, Filadelfia, onde centrou o seu traballo nos primeiros eventos de remodelación de cromatina despois da transferencia nuclear de células somáticas. De 2007 a 2011 foi investigadora no Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona - Banco Nacional de Células Madre, onde centrou os seus estudos na competencia evolutiva dos embrións humanos, así como no estudo da pluripotencia en células nai embrionarias e inducidas. Desde 2011 é a Directora Científica do Grupo EUGIN, unha rede internacional de centros para o tratamento da infertilidade humana, con instalacións en Europa e América Latina, atendendo anualmente a máis de 20.000 pacientes. A Dra. Vassena coordina a investigación internacional na área de FIV humana e dirixe o laboratorio de investigación básica, situado en Barcelona. Foi coautora de máis de 60 traballos de investigación en prestixiosas revistas e é conferencista frecuente en reunións internacionais. Foi Coordinadora do Grupo de Especial Interese en células nai da ESHRE (Sociedade Europea de Reprodución Humana e Embriología) e actualmente é Membro Executivo da mesma.

- Carlos Martínez -

Leonor Parcero

Carlos_Martinez_Regueifas_de_Ciencia_Santiago.png

Carlos Martínez Alonso doutorouse en Inmunoloxía pola Universidade Complutense de Madrid en 1978. Foi nomeado Presidente do CSIC do 2004 ao 2008 e Secretario de Estado de Investigación do 2008 a Decembro da 2009
 

CARREIRA INVESTIGADORA
Realizou a súa carreira investigadora en varias institucións: A Clínica Puerta del Hierro (Universidade Autónoma de Madrid), o Instituto de Inmunoloxía de Basel (Basel, Suíza), a Facultade de Medicina de Umea (Umea, Suecia), o Instituto Pasteur (Paris, Francia), o Instituto Tecnolóxico de California (Pasadena, California, USA), o Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa (Madrid), con distinuas estancias no Instituto de Inmunobioloxía da Sociedade Max Planck en Friburgo (Friburgo, Alemaña), o Instituto do Cáncer de Ontario (Toronto, Canadá), a Compañía Millenium Pharmaceuticals en Boston (Boston, USA). Actualmente traballa no Centro Nacional de Biotecnoloxía onde foi Vicedirector e fundou e dirixiu o Departamento de Inmunoloxía e Oncoloxía de 1996 ao 2004 grazas a un acordo de colaboración coa compañía farmacéutica Pharmacia/Pfizer. 
Como Inmunólogo, contribuíu de maneira significativa ao coñecemento da activación dos linfocitos e a súa implicación nas enfermidades autoinmunes e as infeccións. Realizou máis de 470 publicacións nas revistas máis prestixiosas. Baixo a súa direccion formáronse excelente PhD e posdoctorales que ocupan na actualidade o liderato en institucións académicas e compañías internacionais. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
É membro da European Molecular Biology Organzation (EMBO) e foi durante 6 anos membro do seu Comité Cientifico, da Academia Europea, da Academia Hassan II de Marrocos e Doutor Honoris Causa por varias Universidades. É membro do comité editorial de varias publicacións e afeccionado á divulgación da ciencia en xornais, radio e televisión
Foi representante da Unión Europea no Comité Científico da NATO, Presidente da EMBC (European Molecular Biology Conference), Vicepresidente do Padroado de EMBL (European Molecular Biology Laboratory), Vicepresidente de EUROHORCS (European Heads of Research Organizations) e membro do comité executivo de ESF (European Science Foundation). Foi Chair da convocatoria de ERC Starting Grants en 2007 e Chair de Life Science panel para o programa Synergy Grants da ERC en 2012 e 2013. Actualmente é membro de paneis da ERC e membro do Comité Cientifico Asesor do Instituto Veneciano de Medicamento Molecular (Padova) e do Consello Social da Universidade Politécnica de Madrid. 

ACTIVIDADES COMO XESTOR E INNOVADOR
Foi membro do padroado de CDTI (Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial), do comité executivo da National Library, Presidente do INIA (Spanish Institute for Agrobiology), do Carlos III (Spanish Institute for Health Research), do IAC (Institute of the Canary Islands), do IEO (Spanish Institute of Oceanography), do IGME (Instituto Geologico de España) e do CIEMAT (Center for Energy, Environmental and Technological Research). Con Antonio Bernad e Cristina Garmendia, fundo a compañía de biotechnologia Genetrix, e con Alfonso Valencia, Roderic Guigo e Jose Dopazo, a compañía de bioinformática Alma. 

RECONOCIMIENOS
Recibiu varios premios entre os que destacan: Spanish Royal Society of Natural Sciences, a Fundación Ciencias da Saúde, o DuPont Prize for Science, o Carmen e Severo Ochoa, o Rei Jaime I Award for Scientific Research, o Lilly Award of Investigación Preclínica, o Government of Castela and León Prize, o International Galen Award for Scientific Research, o Spanish National Award of Medicine Gregorio Marañón, e o International Award for Science and Technology of the Government of México. Polos seus méritos foille concedida a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil. 

- Aubrey de Grey -

Leonor Parcero

Aubrey_de_grey_Regueifas_Ciencia_Santiago.jpg

O Dr. Aubrey de Gray é un xerontólogo biomédico afincado en Mountain View, California, Estados Unidos. É o Director Científico da SENS Research Foundation, unha organización biomédica sen ánimo de lucro de California que realiza e financia investigación de laboratorio orientada a combater o proceso de envellecemento. Tamén é vicepresidente New Technology Discovery at AgeX Therapeutics, unha empresa de biotecnoloxía que desenvolve novas terapias no campo da xerontología biomédica. Ademais, é Redactor Xefe de Rejuvenation Research, a revista de maior impacto do mundo revisada por pares, centrada na intervención no envellecemento.

Recibiu a súa licenciatura en Ciencias da Computación e doutorouse en Bioloxía na Universidade de Cambridge. Os seus intereses científicos inclúen a caracterización de todos os tipos de dano celular e molecular autoinflixidos que constitúen o envellecemento dos mamíferos e o deseño de intervencións para reparar e/ou evitar ese dano. O Dr. De Gray é membro da Gerontological Society of America e da American Aging Association e forma parte dos consellos editoriais e científicos de numerosas revistas e organizacións. É un orador moi solicitado que imparte unhas 40 ou 50 conferencias ao ano en eventos científicos, universidades, empresas en áreas que van desde farmacéuticos a seguros de vida e ao público xeral.