Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Lluís Montoliu -

Leonor Parcero

LluisMontoliu_regueifas_ciencia_santiago.jpg

Lluís Montoliu (Barcelona 1963) é licenciado (1986) e doutor (1990) en Bioloxía pola Universidade de Barcelona. Actualmente é investigador científico do CSIC no Centro Nacional de Biotecnoloxía (CNB), investigador e membro do Comité de Dirección do Centro de Investigación Biomédica na Rede en Enfermidades Raras (CIBER-ER), do ISCIII, profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid e Director do nodo español do Arquivo Europeo de Ratos Mutantes (EMMA). No seu laboratorio investiga en temas básicos (como se organizan os xenes no xenoma) e aplicados (modelos animais para o estudo de enfermidades raras humanas, como o albinismo). Traballou durante toda a súa vida profesional, desde 1986, con organismos modificados xeneticamente, realizando a súa tese doutoral en xenética molecular de plantas, en millo, e posteriormente os seus estudos centráronse no rato, como modelo animal experimental, desde 1989. Realizou dúas estancias postdoutorais no Centro Alemán de Investigación sobre o Cancro en Heidelberg (Alemaña, 1991-1995) e na Universidade Autónoma de Barcelona (1995-96) antes de incorporarse, en 1997, ao CNB en Madrid. Realizou achegas tecnolóxicas relevantes á transxénese animal, como o uso de cromosomas artificiais, e foi pioneiro na introdución, uso e diseminación da tecnoloxía CRISPR de edición xenética no noso país. Publicou máis de 100 artigos científicos, e é co-inventor de diversas patentes no campo. En 2006 fundou Sociedade Internacional de Tecnoloxías Transxénicas (ISTT) da que foi o seu Presidente ata 2014. É actualmente Presidente da Sociedade Europea de Investigación en Células Pigmentarias (ESPCR) e membro das xuntas directivas de diversas sociedades científicas adicionais (IFCPS, IMGS, ACB). É membro do Comité de Ética do CSIC e do panel de Ética do Consello Europeo de Investigación (ERC) en Bruxelas. Ademais da investigación interésalle e apaixona a bioética, a formación e a divulgación científica.