Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- César Nombela -

Leonor Parcero

Regueifas_ciencia_Santiago_Nombela.jpg

Desde 1982 é catedrático de Microbioloxía da Facultade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid (UCM). Desde 2001 e 2007 dirixe as cátedras extraordinarias de Xenómica e Proteómica e de Bebidas Fermentadas e Saúde, respectivamente.

Licenciouse en Farmacia e Ciencias Químicas pola UCM e doutourose na Universidade de Salamanca (1972) con Xullo R. Villanueva. Nombela obtivo a súa formación postdoctoral traballando con Severo Ochoa en Estados Unidos e é presidente vitalicio da Fundación Carmen e Severo Ochoa por nomeamento testamentario do Nobel. Foi galardoado co Premio da Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), coa Gran Cruz da Orde do Mérito Civil e a Gran Cruz da Orde Civil de Alfonso X O Sabio.

Foi membro do Comité Internacional de Bioética da Unesco (1998-2004), presidente do Comité Nacional Asesor de Ética na Investigación Científica e Técnica (2002-05), vogal do Comité de Bioética de España (2008-12), membro da Academia Europaea, da European Academy of Microbiology, académico de número da Real Academia Nacional de Farmacia e académico correspondente da Academia Iberoamericana de Farmacia.