Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Carlos Martínez -

Leonor Parcero

Carlos_Martinez_Regueifas_de_Ciencia_Santiago.png

Carlos Martínez Alonso doutorouse en Inmunoloxía pola Universidade Complutense de Madrid en 1978. Foi nomeado Presidente do CSIC do 2004 ao 2008 e Secretario de Estado de Investigación do 2008 a Decembro da 2009
 

CARREIRA INVESTIGADORA
Realizou a súa carreira investigadora en varias institucións: A Clínica Puerta del Hierro (Universidade Autónoma de Madrid), o Instituto de Inmunoloxía de Basel (Basel, Suíza), a Facultade de Medicina de Umea (Umea, Suecia), o Instituto Pasteur (Paris, Francia), o Instituto Tecnolóxico de California (Pasadena, California, USA), o Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa (Madrid), con distinuas estancias no Instituto de Inmunobioloxía da Sociedade Max Planck en Friburgo (Friburgo, Alemaña), o Instituto do Cáncer de Ontario (Toronto, Canadá), a Compañía Millenium Pharmaceuticals en Boston (Boston, USA). Actualmente traballa no Centro Nacional de Biotecnoloxía onde foi Vicedirector e fundou e dirixiu o Departamento de Inmunoloxía e Oncoloxía de 1996 ao 2004 grazas a un acordo de colaboración coa compañía farmacéutica Pharmacia/Pfizer. 
Como Inmunólogo, contribuíu de maneira significativa ao coñecemento da activación dos linfocitos e a súa implicación nas enfermidades autoinmunes e as infeccións. Realizou máis de 470 publicacións nas revistas máis prestixiosas. Baixo a súa direccion formáronse excelente PhD e posdoctorales que ocupan na actualidade o liderato en institucións académicas e compañías internacionais. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
É membro da European Molecular Biology Organzation (EMBO) e foi durante 6 anos membro do seu Comité Cientifico, da Academia Europea, da Academia Hassan II de Marrocos e Doutor Honoris Causa por varias Universidades. É membro do comité editorial de varias publicacións e afeccionado á divulgación da ciencia en xornais, radio e televisión
Foi representante da Unión Europea no Comité Científico da NATO, Presidente da EMBC (European Molecular Biology Conference), Vicepresidente do Padroado de EMBL (European Molecular Biology Laboratory), Vicepresidente de EUROHORCS (European Heads of Research Organizations) e membro do comité executivo de ESF (European Science Foundation). Foi Chair da convocatoria de ERC Starting Grants en 2007 e Chair de Life Science panel para o programa Synergy Grants da ERC en 2012 e 2013. Actualmente é membro de paneis da ERC e membro do Comité Cientifico Asesor do Instituto Veneciano de Medicamento Molecular (Padova) e do Consello Social da Universidade Politécnica de Madrid. 

ACTIVIDADES COMO XESTOR E INNOVADOR
Foi membro do padroado de CDTI (Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial), do comité executivo da National Library, Presidente do INIA (Spanish Institute for Agrobiology), do Carlos III (Spanish Institute for Health Research), do IAC (Institute of the Canary Islands), do IEO (Spanish Institute of Oceanography), do IGME (Instituto Geologico de España) e do CIEMAT (Center for Energy, Environmental and Technological Research). Con Antonio Bernad e Cristina Garmendia, fundo a compañía de biotechnologia Genetrix, e con Alfonso Valencia, Roderic Guigo e Jose Dopazo, a compañía de bioinformática Alma. 

RECONOCIMIENOS
Recibiu varios premios entre os que destacan: Spanish Royal Society of Natural Sciences, a Fundación Ciencias da Saúde, o DuPont Prize for Science, o Carmen e Severo Ochoa, o Rei Jaime I Award for Scientific Research, o Lilly Award of Investigación Preclínica, o Government of Castela and León Prize, o International Galen Award for Scientific Research, o Spanish National Award of Medicine Gregorio Marañón, e o International Award for Science and Technology of the Government of México. Polos seus méritos foille concedida a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil.