Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Aubrey de Grey -

Leonor Parcero

Aubrey_de_grey_Regueifas_Ciencia_Santiago.jpg

O Dr. Aubrey de Gray é un xerontólogo biomédico afincado en Mountain View, California, Estados Unidos. É o Director Científico da SENS Research Foundation, unha organización biomédica sen ánimo de lucro de California que realiza e financia investigación de laboratorio orientada a combater o proceso de envellecemento. Tamén é vicepresidente New Technology Discovery at AgeX Therapeutics, unha empresa de biotecnoloxía que desenvolve novas terapias no campo da xerontología biomédica. Ademais, é Redactor Xefe de Rejuvenation Research, a revista de maior impacto do mundo revisada por pares, centrada na intervención no envellecemento.

Recibiu a súa licenciatura en Ciencias da Computación e doutorouse en Bioloxía na Universidade de Cambridge. Os seus intereses científicos inclúen a caracterización de todos os tipos de dano celular e molecular autoinflixidos que constitúen o envellecemento dos mamíferos e o deseño de intervencións para reparar e/ou evitar ese dano. O Dr. De Gray é membro da Gerontological Society of America e da American Aging Association e forma parte dos consellos editoriais e científicos de numerosas revistas e organizacións. É un orador moi solicitado que imparte unhas 40 ou 50 conferencias ao ano en eventos científicos, universidades, empresas en áreas que van desde farmacéuticos a seguros de vida e ao público xeral.