Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Alberto Calero -

Leonor Parcero

É membro do consello de diversas compañías tecnolóxicas, Presidente de A&JCalero Engineering e partner de Maven7, compañía punteira na ciencia das redes. Colaborou con Laszlo Barabasi desde 2002 en proxectos de ciencia de redes e foi parte activa dos desenvolvementos desta ciencia nos últimos 10 anos.

Alberto Calero foi ata 2011 membro do comité de Dirección de France Telecom España (Orange) e Director da oficina do CEO onde tivo a responsabilidade de traballar a nivel do grupo na anticipación en áreas estratéxicas de crecemento do mercado (Saúde, Enerxía, internet das cousas).

Alberto Calero foi tamén Director da Unidade de Novos Servizos onde tivo a responsabilidade do desenvolvemento dos servizos móbiles de datos, innovación e contidos.

Antes de incorporarse a Amena, traballou en compañías como o Grupo Prisa como Director Xeneral de Innovación e Tecnoloxía dependendo directamente do CEO e formando parte do comité de Dirección do Grupo. Tamén foi director de Mercadotecnia de Kodak en España e Portugal así como director de Mercadotecnia de Hewlett-Packard en España, Italia e Portugal. En HP tamén foi o director da rede de innovación da compañía e novos servizos de Internet, e en Telefónica onde traballou na división de Enxeñaría de sistemas.