Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Eduardo Casas -

Leonor Parcero

Eduardo Casas Herrer, nacido en Zaragoza, é técnico superior en informática e membro do Corpo Nacional de Policía. Desde 2004 traballa na Unidade de Investigación Tecnolóxica. Está especializado na loita contra a explotación sexual de menores, pola que foi condecorado en varias ocasións. É membro permanente do Grupo de Expertos en Identificación de Vítimas de Interpol, que se encarga da localización de nenos explotados sexualmente en Internet e dos seus agresores.

É profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, onde imparte leccións de posgrao para o Instituto de Ciencias Forenses e da Seguridade, e da Universidade Complutense de Madrid, para a que dá clase no terceiro curso de Criminoloxía. Dá charlas e conferencias en diversas entidades, desde colexios a deputacións provinciais.

É autor do libro de divulgación sobre delitos en Internet La red oscura (A Esfera dos Libros, 2017) e, ademais, dúas novelas, Cristal traslúcido e El juez de Sueca. Gañou máis de vinte concursos de narrativa curta.

Foi convidado de forma ocasional a medios de comunicación como divulgador, entre os que destaca en 2017 a Cadena Ser e Radio Nacional de España. En prensa escrita apareceu, entre outros, en El Mundo, El Diario, ou o Heraldo de Aragón, El Imparcial ou Las Provincias. Tamén protagonizou un episodio de "Crónicas", para TVE e de "Unidades do CNP" para Crime&Investigación.

Mantén unha activa presenza nas redes sociais, en Twitter baixo o nome de usuario @AguilaKen.