Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Paloma Llaneza -

Leonor Parcero

Desde 1993 é socia directora do bufete especializado en dereito tecnolóxico Razona LegalTech e letrada colaboradora nos Servizos Xurídicos do Ilustre Colexio de Avogados de Madrid, así como árbitro da Corte de Arbitraxe para temas tecnolóxicos desde 2000. Así mesmo, desde decembro de 2013, é Presidenta da Sección de Dereito TIC.
É fundadora e presidenta de AEDEL, a asociación de desenvolvemento das evidencias electrónicas líder en España, que participa en diversos programas do Sétimo Programa Cadro. Ademais, no 2002 fundou ISACA-Capítulo de Madrid e foi secretaria da devandita asociación durante o segundo mandato.
É editora da norma sobre correo electrónico certificado (Parte 1 e 4), das normas sobre "Long Term Preservation" e aquelas sobre Trust Service Providers (tanto de requisitos como de conformidade) dentro do Mandato da Comisión Europea de racionalización dos estándares de firma electrónica.
Desde 2010 é membro do Comité Científico da Revista Telos (Revista sobre comunicación, tecnoloxía e sociedade da Fundación Telefónica). Coordinou o caderno da Revista Telos 85 "Os dereitos fundamentais en Internet".
En 2015 foi coordinadora do grupo I (Legal e Privacidade) no Centro de Estudos de Mobilidade e árbitro da Corte de Arbitraxe da Cámara de Comercio de Madrid.
Desde 2004 en AENOR é coordinadora do SC27 de Normas de xestión de seguridade (familias 27000) e editora da Norma Internacional de Métricas ISO/IEC 27004.