Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

ESTÁ XUSTIFICADO O USO DE ANIMAIS EN EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA? VOLVE REGUEIFAS DE CIENCIA

Leonor Parcero

  •  Regueifas de Ciencia é unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela e está financiada pola FECYT. É un conxunto de debates con estrutura tipo Oxford que se celebran ao longo do ano 2016 na Facultade de Comunicación da USC.
  •  A primeira “Regueifa” tratou o tema dos transxénicos, a segunda sobre a posibilidade dun cambio de fuso horario para España e agora volve o debate para discutir se está xustificado o uso de animais en experimentación científica. Será o mércores 21 de setembro ás 20.00h.
  • O equipo a favor da experimentación animal está formado por Fernando Savater (filósofo) e Emma Sánchez (EARA, Asociación Europea para a Investiagación con Animais). O equipo en contra está formado por Óscar Horta (filósofo, profesor na Universidade de Santiago de Compostela) e Ezequiel Páez (avogado, Centre for Animal Ethics da Universidade Pompeu Fabra).

 

A experimentación con animais é un tema con moitas caras: científica, moral, ética... E tanto a postura a favor como en contra suscitan polémicas en moitos ámbitos. O debate de Regueifas de Ciencia discute unha vez máis un tema tan controvertido como fundamental, pola implicación que ten nas nosas vidas. A organización agarda que á saída do debate os asistentes poidan ter unha opinión informada, tras ouvir os argumentos e as reflexións das dúas partes.

A postura a favor

A experimentación con animais é unha das prácticas científicas máis polémicas, especialmente se se trata de animais de compaña, coma no caso dos cans. A comunidade científica defende estas prácticas e asegura que existen multitude de controis e normativas para garantir que se utilicen animais só naqueles casos nos que non hai alternativas. Por outra banda, destacan que estas normativas e leis avanzan cada ano cara unha maior protección dos animais, como demostra que sexa ilegal a experimentación animal con fins cosméticos, que os grandes simios non poidan ser usados para investigación ou todas as directivas europeas existentes sobre a materia.

 

Ademais, aseguran que os animais utilizados son moitos menos dos que o público xeral pode imaxinar. Din que non se pode facer ciencia sen eles, a lo menos mentres os ordenadores non sexan capaces de mimetizar a complexidade dun organismo. A investigación con animais, afirman, tivo un papel fundamental nos descubrementos médicos e veterinarios da últimas décadas: medicamentos, a insulina, transfusións de sangue, vacinas (polio, tuberculose, meninxite, PVH…), probas diagnósticas, cirurxías, os transplantes, próteses, o avance na supervivencia ao cancro…

 

A postura en contra

Por outra banda, os detractores deste sistema pregúntanse ata qué punto é lícito ou éticamente aceptable levar a cabo experimentos con animais ou se compensa o sufrimento animal a cambio do beneficio humano. Tamén se preguntan se certos experimentos son xustificables: inoculación de virus, descargas eléctricas, privación de comida, intoxicacións, aplicación de sustancias irritantes nos ollos e na pel… Moitas organizacións animalistas sosteñen que históricamente o papel dos experimentos con animais foi esaxerado e que na realidade son pouco fiables, pois a extrapolación a humanos dos resultados obtidos en animais leva a moitos erros.

 

Afirman que a escolla de animais para experimentar é tan arbitratia coma se se utilizasen persoas dunhas determinadas características físicas, xa que as características son irrelevantes cando se fala do dereito dun ser vivo a non sufrir e gozar da súa vida en liberdade. Asoman tamén as acusacións de que a experimentación animal representa un negocio en si mesmo.

 

Atopámonos ante dúas posturas claramente enfrontadas. O vindeiro mércores día 21 de setembro veremos como as partes defenden os seus argumentos.