Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Debemos cambiar o fuso horario en España? Volve Regueifas de Ciencia

Leonor Parcero

Regueifas de Ciencia é unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela e está financiada pola FECYT. É un conxunto de debates con estrutura tipo Oxford que se celebran ao longo do ano 2016 na Facultade de Comunicación da USC.

A primeira “Regueifa” tratou o tema dos transxénicos e agora volve o debate para discutir se é ou non conveniente que España cambie de fuso horario. Será o 10 de xuño ás 20.00h

Partidarios e detractores do cambio fan ouvir as súas voces en medios de comunicación e mesmo a través de representantes políticos, pero coñecemos as consecuencias concretas de cambiar (ou non) de fuso horario?

 

Cada certo tempo, ás veces coincidindo co cambio ao horario de inverno ou verán e outras veces en campaña electoral, ouvimos falar da posibilidade de que España cambie o seu fuso horario. Se o cambio se producise, teriamos a mesma hora que Lisboa ou Londres, pero ademais desta coincidencia con outras cidades europeas, coñecemos as consecuencias dese cambio?

O vindeiro venres día 10 de xuño na Facultade de Comunicación da USC (Auditorio, 20.00h) poderemos coñecer as posibles consecuencias dese cambio con catro voces diferentes defendendo dúas posturas: a favor e en contra, nun debate de tipo Oxford (con moderador, quendas de palabra cronometradas, unha estrutura por bloques…)

Todos eles son expertos nas súas respectivas áreas e teñen unha opinión moi clara ao respecto:

 No equipo a favor do cambio de fuso horario:

  •  Francisco Jorquera, Portavoz do grupo parlamentario do BNG non Parlamento de Galicia
  • José Martía Fernández-Crehuet, Coordinador internacional de ARHOE (Asociación para a Racionalización dos Horarios Españois). Profesor-doutor internacional de Economía e Empresa na Universidade a Distancia de Madrid

 No equipo en contra do cambio de fuso horario

  • Jorge Mira, Catedrático do Departamento de Física Aplicada dá Universidade de Santiago de Compostela e divulgador científico
  • José María Martín-Olalla, Profesor de Física da Universidade de Sevilla 

(Currículos completos aquí)

Este segundo debate en xuño, outros dous antes de que acabe o ano 

Regueifas de Ciencia 2016, co lema “Debates intelixentes sobre temas apaixonantes” estreouse o pasado 8 de abril cun debate sobre os transxénicos en alimentación e agricultura. Naquela ocasión, o Auditorio da Facultade de Comunicación encheuse e máis de cen persoas seguiron o debate por streaming. Aquel evento foi gravado e foi visto máis de mil cincocentas veces.

Desde a organización esperamos que este segundo debate resulte tan interesante e atractivo como o primeiro.

Ademais de este, ao longo do ano celebraremos outros dous debates, dos que iremos informando conforme se acheguen as datas.