Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Rafael Urrialde -

Leonor Parcero

Director de Nutrición e Saúde en Coca-Cola Iberia. Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade Complutense de Madrid. Posgrao en Nutrición, Escola de Nutrición da Universidade de Granada. Técnico especialista en Ciencias Ambientais, Instituto Universitario de Ciencias Ambientais da Universidade de Madrid.

 

Foi membro de distintos comités consultivos e grupos de traballo a nivel nacional e internacional relacionados coa saúde, alimentación e nutrición. Tamén foi Director da área de Sanidade e Alimentación da UCE (Unión de Consumidaores de España).

Na actualidade é membro de diferentes comités científicos relacionados coa alimentación e a nutrición e anteriormente foi o representante en distintos comités científico-técnicos relacionados coa Seguridade Alimentaria e a Nutrición e a saúde en xeral. 

Ademais é membro do Comité Científico de Instituto Madrileño de Estudos Avanzados-IMDEA alimentación.

Autor e coautor de publicacións científicas e capítulos de libros, así como de materiais e soportes científico-técnicos relacionados coa educación en alimentación e nutrición.