Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Angela Saini -

Leonor Parcero

Angela_Saini_Regueifas_Ciencia_Santiago.jpg

Angela Saini é unha galardoada xornalista científica e presentadora. Presenta regularmente programas científicos na BBC Radio, e os seus escritos apareceron en New Scientist, The Guardian, The Times e Wired. O seu último libro, Inferior: How Science Got Women Wrong, foi publicado por Fourth Estate en 2017 con gran éxito de crítica. Foi nomeado como Libro Mundial de Física do Ano. Angela ten un Masters in Engineering da Universidade de Oxford e foi membro do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts. O seu xornalismo recibiu eloxios tanto da Asociación Americana para o Avance da Ciencia como da Asociación de Escritores Científicos Británicos.

Síguea en Twitter @AngelaDSaini ou descobre máis en www.angelasaini.co.uk