Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Rosalind Arden -

Leonor Parcero

Rosalind_Arden_Regueifas_Ciencia_Santiago.png

É investigadora da London School of Economics. Despois dunha primeira licenciatura en Historia da arte, Deseño e Cinema, traballou como Investigadora e logo como produtora de documentais científicos para televisión. O seu interese pola ciencia levoune a un facer un doutoramento en Xenética do Comportamento, no que explora como e por que as persoas varían en intelixencia e que se desprende desa variación. Dirixiu un estudo que mostraba o impacto da xenética nos debuxos dos nenos pequenos e o primeiro artigo que mostraba que o pequeno vínculo entre ser máis brillante e vivir máis tempo está motivado substancialmente polos xenes. Logo preguntouse se o que sabemos sobre a intelixencia aplica en particular ás persoas ou aos mamíferos en xeral. Realizou un estudo para explorar a intelixencia nos cans e actualmente está a buscar formas nas que podamos aprender máis sobre os vínculos entre a saúde e a cognición nos cans. Isto pode axudarnos a entender mellor as enfermidades que afectan tanto aos cans como ás persoas, especialmente a demencia.

Síguea en Twitter @Rosalind_Arden_